Strona główna
O konferencji
Komitety
Sponsorzy i patroni
Opłaty i rejestracja
Podsumowanie
Wystawa
Program konferencji
Napisali o nas
Warszawa
Galeria
English version
KONTAKT
+48 22 234 7910
kkrrit@ire.pw.edu.pl
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
Warszawa, 11-13 czerwca 2014 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONFERENCJI

Było to już czternaste spotkanie w ramach Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT, organizowanej wspólnie przez środowiska akademickie Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Trzykrotnie gościły już nas: Poznań (2001, 2006 i 2011), Gdańsk (2002, 2007 i 2012) i Wrocław (2003, 2008 i 2013), dwukrotnie – Kraków (2005 i 2010) . W tym roku po raz trzeci spotkaliśmy się w Warszawie, za rok – KKRRiT zostanie po raz pierwszy zorganizowana przez Politechnikę Łódzką.

Tegoroczna Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji odbyła się pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Jana Dworaka, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Magdaleny Gaj i Rektora Politechniki Warszawskiej – Jana Szmidta. Patronami Konferencji byli również – Polska Akademia Nauk, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Fundacja Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji była przede wszystkim prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji oraz przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie. Inne zadanie KKRRiT to integracja – nawiązanie ściślejszych więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji państwowej.

W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników. W ramach 3 sesji plenarnych, 21 sesji tematycznych, 2 interaktywnych i 3 sesji specjalnych (zorganizowanych przez Polski Komitet Narodowy Unii Nauk Radiowych URSI) zaprezentowano 134 referaty (spośród 139 zaakceptowanych).

Tematyka prezentacji na obecnej KKRRiT skupiła się w znacznym stopniu wokół tematów wiodących konferencji: radia kognitywnego, telewizji hybrydowej i systemów radiokomunikacyjnych w inteligentnym transporcie.

Od kilku lat konferencje KKRRiT są uzupełniane specjalnymi sesjami organizowanymi przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk radiowych URSI. W tym roku tematyka tych sesji to: Radiowa diagnostyka najbliższego otoczenia Ziemi, Scalone systemy akwizycji i przetwarzania danych oraz Zastosowania teledetekcji.

Znamienny jest fakt, że chociaż zdecydowana większość autorów referatów reprezentowała środowiska akademickie, to istotna część uczestników pochodziła spoza uczelni. Ponowny wzrost liczby uczestników konferencji oraz liczby zgłoszonych referatów wskazują, że zarówno tematyka KKRRiT jak i jej formuła cieszą się aprobatą środowiska, a chęć (i potrzeba) uczestnictwa w naszej konferencji potrafi przezwyciężyć ograniczenia finansowe.

PRZEBIEG KONFERENCJI

W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Patronów: Witold Graboś - wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Lidia Kozłowska - zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i prof. Marian Kaźmierkowski – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wygłosili oni krótkie adresy powitalne. Konferencję otworzył oficjalnie Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Rajmund Bacewicz.

Tradycyjnie w czasie sesji inauguracyjnej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską.

Sesję otwarcia zakończył pierwszy referat plenarny: Telewizja hybrydowa – szansą i wyzwaniem dla nadawców – przedstawiony przez Wiesława Łodzikowskiego.

Po sesji otwarcia odbył się pierwszy panel dyskusyjny: Transformacja do sieci nowej generacji - konwergencja sieci mobilnych i stacjonarnych. Uczestniczyli w nim m.in. Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent Polska), Wojciech Hałka (Instytut Łączności – PIB), Wiesław Łodzikowski (Telewizja Polska ), Wiktor Sęga (Urząd Komunikacji Elektronicznej) i Marek Średniawa (Politechnika Warszawska). Panel prowadził Tomasz Kulisiewicz.

Sesje tematyczne pierwszego dnia obejmowały m.in. zagadnienia radiowych systemów bezpieczeństwa publicznego, systemów komórkowych, technik lokalizacji i inteligentnych systemów transportowych. Gościem honorowym sesji poświęconej systemom bezpieczeństwa był Tony Gray – przewodniczący TETRA and Critical Communications Association. W ramach sesji firmowych zaprezentowały się m.in. Systemics PAB, LS telcom, National Instruments i KenBIT.

Na sesji plenarnej w drugim dniu obrad przedstawiono referaty: Sieci kognitywne MANET (autorzy: Piotr Gajewski, Jerzy Łopatka i Marek Suchański) oraz Digital Audio Broadcasting - technologia stara czy nowa? (Krystyna Rosłan-Kuhn i Mirosław Ostrowski).

Drugi panel dyskusyjny został zatytułowany Dostęp szerokopasmowy i technologie rozsiewcze. Osobno czy razem? Zwalczające się technologie czy też efektywna współpraca? Moderatorem panelu był Patrycjusz Tomaszewski, a uczestniczyli w nim: Krystyna Rosłan?Kuhn i Witold Graboś (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), Cezary Albrecht (T-Mobile Polska), Jacek Jarkowski (Politechnika Warszawska), Przemysław Kurczewski (EmiTel) oraz Krzysztof Łuszczewski i Józef Wacnik (Polskie Radio).

Sesje tematyczne drugiego dnia obejmowały m.in. zagadnienia techniki antenowej, propagacji fal radiowych, sieci bezprzewodowych, radia kognitywnego, systemów radiowych i telewizyjnych oraz technik multimedialnych. Dwie pierwsze sesje URSI zostały poświęcone Radiowej diagnostyce najbliższego otoczenia Ziemi oraz scalonym systemom akwizycji i przetwarzania danych.

W pierwszym i drugim dniu konferencji odbyły się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej dwie sesje interaktywne - żywe dyskusje dotyczyły ponad 30 prezentacji plakatowych.

W trzecim dniu obrad największym zainteresowaniem cieszyły się sesje tematyczne dotyczące zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, systemów satelitarnych i zarządzania częstotliwościami, a także – sesja poświęcona ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Trzecia sesja URSI poświecona była zastosowaniom teledetekcji.

Czwarty referat plenarny konferencji Sieci radiowe działające w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka (autorzy: Sławomir Hausman i Łukasz Januszkiewicz) przedstawiono na sesji końcowej. Ogłoszono na niej również wyniki i wręczono nagrody w konkursie na najlepszy referat przedstawiony przez młodego autora. W sesji uczestniczyła wiceminister Administracji i Cyfryzacji Małgorzata Olszewska.

Na zakończenie prof. Sławomir Hausman, przewodniczący Komitetu Programowego kolejnej konferencji, zaprosił do Łodzi na XV KKRRiT (8-10 kwietnia 2015 r.).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna odbywająca się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowały się na niej firmy, których działalność związana jest z tematyką Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z listą wystawców.

Po całodziennych obradach uczestnicy mieli okazję wymieniać poglądy i wrażenia na wieczornych spotkaniach. Koktajl powitalny odbył się w Biznes Klubie na Stadionie Narodowym, a uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w 40-minutowej wycieczce po stadionie. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił wirtuoz organów Hammonda Andrzej Sajdak. Drugiego dnia konferencji spotkaliśmy się na pikniku w Klubie DeSki nad Wisłą (na Cyplu Czerniakowskim). Pogoda dopisała. Uczestnicy też.

NAGRODY

Na sesji otwarcia KKRRiT 2014 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom dwunastej edycji ogólnopolskiego KONKURSU Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych [link] na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Dwunasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z ww. dziedzin obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2013 a 21 lutego 2014 r.

Komisja Konkursowa, której przewodniczył prof. Marek Amanowicz z Wojskowej Akademii Technicznej, przyznała: pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 zł, drugą nagrodę – 8 000 zł, trzecią nagrodę – 5 000 zł i trzy wyróżnienia (dyplomy).

Nagrody otrzymali:

 

Pierwszą: Jacek Konieczny za rozprawę Motion Information Coding for 3D Video Compression, promotor - prof. Marek Domański (Politechnika Poznańska);

Drugą: Jacek Góra za rozprawę Radio Resource Management for Multi-Carrier Relay-Enhanced Networks, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski (Politechnika Poznańska);

Trzecią: Michał Lech za rozprawę Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego, promotor - prof. Bożena Kostek (Politechnika Gdańska).

A wyróżnienia:

Paweł Korus za rozprawę Analysis of Image Reconstruction Schemes Based on Self?Embedding and Digital Watermarking, promotor - prof. Andrzej Dziech, (Akademia Górniczo-Hutnicza);

Marcin Lewandowski za rozprawę Krótkoczasowa analiza parametrów modulatorów sigma-delta stosowanych w cyfrowo-analogowym przetwarzaniu sygnałów fonicznych, promotor - prof. Zbigniew Kulka (Politechnika Warszawska);

Michał Staworko za rozprawę Metody syntezy filtrów cyfrowych w heterogenicznych strukturach reprogramowalnych, promotor - prof. Tadeusz Łuba (Politechnika Warszawska).

Dyplomy wręczali: Andrzej Siezieniewski (Polskie Radio) – Przewodniczący Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent Polska) – członek Rady oraz prof. Marek Amanowicz – przewodniczący Komisji Konkursowej.

Jak co roku zorganizowano KONKURS NA NAJLEPSZY REFERAT przedstawiony na KKRRiT przez młodego autora. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 26 referatów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Ryszarda J. Zielińskiego przyznała nagrody ufundowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych: pierwszą w wysokości 1500 zł, dwie równorzędne drugie w wysokości 1000 zł i trzecią - 500 zł oraz dwa wyróżnienia (dyplomy).

Nagrody otrzymali:

Pierwszą: Jakub Wilkowski (Politechnika Warszawska) za referat Antena mikropaskowa zasilana linią koplanarną dla WLAN IEEE 802.11ad;

Drugie: Agnieszka Czapiewska (Politechnika Gdańska) za referat Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym;

i Paweł Kryszkiewicz (Politechnika Poznańska) za referat Nowa metoda redukcji interferencji w systemie radia kognitywnego z techniką NC-OFDM wykorzystująca informację kontekstową

Trzecią: Jarosław Samelak (Politechnika Poznańska) za referat Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC.

A wyróżnienia:

Konrad Godziszewski (Politechnika Warszawska) za referat Zmodyfikowana metoda pomiaru przenikalności elektrycznej w zakresie subterahercowym z wykorzystaniem wektorowego analizatora obwodów;

i Piotr Rajchowski (Politechnika Gdańska) za referat Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429.

Dyplomy wręczali: Małgorzata Olszewska – Wiceminister Administracji i Cyfryzacji, prof. Ryszard J. Zieliński – przewodniczący Komisji Konkursowej i prof. Józef Modelski – prezes Zarządu Fundacji, przewodniczący KKRRiT-2014.

Po raz trzeci na KKRRiT przyznano specjalne wyróżnienie Komitetu Organizacyjnego KKRRIT za najlepszy plakat. Otrzymali je autorzy prezentacji Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC: Jarosław Samelak, Cezary Korzeniewski, Łukasz Kowalski i Jakub Stankowski (Politechnika Poznańska)

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

PODZIĘKOWANIA

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom Konferencji za aktywny udział w sesjach, panelach i imprezach towarzyszących. 

SERDECZNIE dziękujemy również Patronom i Sponsorom, dzięki którym Konferencja mogła osiągnąć stosowny poziom organizacyjny.