Strona główna
O konferencji
Komitety
Sponsorzy i patroni
Opłaty i rejestracja
Podsumowanie
Wystawa
Program konferencji
Napisali o nas
Warszawa
Galeria
English version
KONTAKT
+48 22 234 7910
kkrrit@ire.pw.edu.pl
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
Warszawa, 11-13 czerwca 2014 r.

Cele konferencji

 • prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,
 • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,
 • integracja środowisk – pogłębienie więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji łączności.

Tematy wiodące KKRRiT 2014 

 • Radio kognitywne
 • Telewizja hybrydowa
 • Systemy radiokomunikacyjne w inteligentnym transporcie
 • Sieci radiowe dla Internetu przyszłości

Tematyka szczegółowa

 • podstawowe zagadnienia radiokomunikacji,
 • nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji,
 • systemy radiofoniczne i telewizyjne,
 • analiza i kompresja danych multimedialnych, 
 • hybrydowe systemy multimedialne, 
 • systemy telefonii komórkowej, 
 • sieci bezprzewodowe, 
 • systemy radiowe bezpieczeństwa publicznego,
 • radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna,
 • radiowe sieci lokalizacyjne i nawigacyjne, 
 • sieci Ad-Hoc,
 • interoperacyjność systemów radiokomunikacyjnych,
 • technika antenowa i systemy MIMO, 
 • propagacja fal radiowych, 
 • planowanie i optymalizacja sieci transmisji radiowej, 
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń, 
 • gospodarka widmem elektromagnetycznym, 
 • techniki pomiarowe w radiokomunikacji i telewizji, 
 • dydaktyka w zakresie radiokomunikacji i multimediów.

Język konferencji

Obrady toczyły się w języku polskim.

Imprezy towarzyszące

Odbyły się spotkania o charakterze integracyjnym: koktajl powitalny i piknik.